Service desk management

Den daglige håndteringen av incidents, problems, service request, og RFC’s må kunne håndteres av din service management løsning – den vil gjøre din jobb enklere og dine kunder vil oppleve en forbedret support og service.

ITIL-rammeverket beskriver hvordan man planlegger disse prosessene, og vi – som din leverandør av service desk mananagement verktøy – kan hjelpe deg med å gjøre teori til virkelighet.