Vi har en stor og lojal kunde-base. Møt noen av dem her.

Tjenesteløftet i Bærum kommune

I Bærum kommune er kvalitetssikring av IT-tjenester forankret på øverste administrative nivå. Takket være POB G6 vil man kunne få oversikt over hva tjenestene koster, slik at kostnadene kan fordeles, og dekkes inn, riktig.

I takt med at IT blir et stadig mer sentralt verktøy for å levere tjenester til alt fra publikumstjenester, helse og skole til saksgang og arkiver for kommunen, ønsket man først å få skikkelig dokumentert hva det kostet å produsere tjenestene. – Når tjenestekatalogen er ferdig, skal den gi full oversikt over hvilke tjenester vi er forpliktet til å levere, og kan bryte kostnaden til leveransene helt ned til enkeltperson hvis ønskelig, sier Terje Lindstad, som er Operativ IT-sjef med ansvar for Tjenestestyring i Bærum kommune. – Takket være Tjenestekatalogen i POB kan vi kartlegge kostnadsbildet helt ned til den enkelte bruker. Vi vet hva det faktisk koster en bruker å ha tilgang til en gitt tjeneste. I POB G6 har kommunen tatt i bruk Incident, Change og Problem. Gode og pålitelige data fra POB er helt sentralt for å kunne yte bra service management og synliggjøre behovet for ressurser.

Les mer

Folkehelseinstituttet bruker POB G6 for å sette prislapp på tjenestene

Prising av tjenester synliggjør verdiskapningen i IT-avdelingen, og gir bedre fordeling av kostnader i organisasjonen for Folkehelseinstituttet.

IT-avdelingen hos Folkehelseinstituttet er ikke redd for å tenke som en outsourcingspartner for egen organisasjon. Ved å bruke tjenesteprising, oppnår de bedre fordeling av kostnadene, samtidig som inntektene til IT-avdelingen gir handlingsrom til å realisere stordriftsfordeler.

Les mer

Proplan valgte POB G6 – Et valg for framtiden

Hos Proplan føler de seg godt forberedt på framtiden med POB G6. De har fått en ITIL-basert Service Management-løsning proppfull av muligheter.

Proplan tilbyr egen utviklede timefangst- og oljeserviceløsninger, i tillegg er de platinum forhandler av Visma sine ERP-systemer og Huldt&Lillevik sine lønnssystemer. Med så mange software løsninger distribuert til et bredt spekter av store og små kunder, og med over 30 000 registrerte kontaktpersoner i sakssystemet, blir det viktig at alt er oppe og kjører til en hver tid.

Les mer

«There was some reluctance towards moving our knowledge into POB, but it has proved to be the right solution for us to use POB Knowledge Management”

Kim Skotte Larsen, Manager of Service and Architecture, IT and Digitalization at Herning municipality

Les mer

I Bærum kommune er kvalitetssikring av IT-tjenester forankret på øverste administrative nivå. Takket være POB G6 vil man kunne få oversikt over hva tjenestene koster slik at kostnadene kan fordeles, og dekkes inn, riktig.

Les mer

NetNordic er systemintegrator for samhandlings- og nettverksløsninger, og har opplevd en eventyrlig vekst. POB er hjertet i den daglige operasjonen, og med nye POB G6 er selskapet klar for mer vekst.

Les mer

Proplan tilbyr egen utviklede timefangst- og oljeserviceløsninger, i tillegg er de platinum forhandler av Visma sine ERP-systemer og Huldt&Lillevik sine lønnssystemer. Med så mange software løsninger distribuert til et bredt spekter av store og små kunder, og med over 30 000 registrerte kontaktpersoner i sakssystemet, blir det viktig at alt er oppe og kjører til en hver tid.

Les mer

«Etter  en omfattende jobbprosess med ITIL og implementering av POB for IT-avdelingen, ble veien til et servicetorg for stabstjenester kort. Resultatet er markant lavere forbruk av gule lapper for Servicetorget.» Bertel Christopher Lundgaard, service desk manager, Statsbygg

Les mer

«Å bruke POB til service management handler først og fremst om virkelig å erkjenne behovet for å ha en effektiv kundebehandling, og hva det faktisk innebærer. Alle våre ansatte ønsker å gjøre en god jobb, derfor er det viktig å ha system og organisasjon som spiller dem gode» Ole Morten Slettevik, General Manager, Bluegarden

«I dag er POB en av bærebjelkene i vår målsetting om å bli ledende innenfor våre forretningsområder, som er innenfor tjenester og løsninger. Vi overvåker og har daglig oppfølging av et stort antall servere, applikasjoner og annen infrastruktur ute hos våre kunder.» Lars Bredesen, Nettverkspartner AS.

«Innen regnskap er man jo også pålagt å dokumentere alle kundehenvendelser og hva man har gjort. Det var med på å trigge det siste løftet av POB i organisasjonen. Nå kan vi samle alt på ett sted.» Tor Rønhovde, Mirror

“We are very pleased to be customers of a product that has the highest level of certifications from a trusted organization like Pink Elephant.  Wendia’s solutions are helping us create uniformity in our IT processes.  From Service Desk to Asset Management, Wendia has given us a solution that is flexible, will scale with our business, and allow us to manage all aspects of our IT infrastructure.”

Dana Hogan, Vice President, Armed Forces Bank

In addition to the workflow management functionality, the overall integration of the various modules within POB to each other continues to allow Anthelio to build upon the basic functionality and delve deeper into one area at a time. The ability to roll out different aspects of the tool incrementally has allowed Anthelio to consciously improve and grow without imposing a huge culture shock at the time of initial implementation. This is a very high end tool with loads of features and functionality and is greatly recommended.” Tiffany Freier, ITIL V3, PMP, Service Management Anthelio Healthcare Solutions Inc

At Sundsvall Municipality it was decided to establish a centralized and consistent IT organization. The ambition for the future service delivery was to provide a well-documented and transparent customer/supplier relationship. ”In POB we found a structure which put a logical order to everything and at the same time a platform for administering our services and the entire complexity of relations between services, SLA’s, CI’s, cases, time registration, billing and metrics,” Niklas Olsson, Project Manager at Sundsvall Municipality

Ringsted Municipality The increased demands for efficiency within the public sector means that the IT departments are continuously evaluated. The municipalities are regularly benchmarked against each other, in politicians’ attempts to find spending cuts to meet budgets. “I am convinced that choosing POB is the most profitable investment we have ever made, with huge rewards for a relatively small expenditure.” Jens Petersen, IT Manager at Ringsted Municipality

”We get a far superior overview and we will be able to estimate to a much higher degree of certainty, how serious an error is. In the long term, we will be able to optimize our entire IT complex, and all our back-up and spare facilities as we get a much clearer idea of the threats we face”. Erik Juel-Sørensen, Technical Manager, KMD