Purchase Management

purchase management

POB Purchase & Inventory Management automatiserer og overvåker innkjøpsprosessen, slik at hele saksgangen rundt innkjøp og lagerstyring kan optimaliseres. Løsningen omfatter hele arbeidsflyten fra et ønske registreres til lageret er oppdatert. I praksis betyr det alt omkring innkjøp, varemottak og lagerstyring, inkludert håndtering av reservedeler.

Funksjonalitet i POB Purchase & Inventory Management modulen

Med POB Purchase & Inventory Management er det enkelt å kontrollere og håndtere alle innkjøps- og lagerprosessene i virksomheten.

Innkjøpsprosesser

Med integrasjon til øvrige POB modulser sikrer Purchase & Inventory Management en automatisk generering av Configuration Items (CI) basert på innkjøpsordre og en automatisk generering av work orders.

Etter konfigurering av POB knyttes hver enkelt CI automatisk opp mot relevant service level agreement og operational level agreement for framtidig fakturering, ut fra forespurt tjeneste.

Purchase request

Med POB kan du:

– Opprette, vedlikeholde og styre innkjøpsordre til godkjenning og attestering

– Validere og tilføye ytterligere produkter

– Bruke en web-basert applikasjon til forespørsler og godkjenninger og attesteringer

POB Resource management

POB Purchase Order åpner for å evaluere tilbud, utstede innkjøpsordre og overvåke leveranser.

Du kan:

Evaluere foretrukne leverandører

Sammenligne tilbudte rabatter

Vedlikeholde, oppdatere og rute innkjøpsordre-

Følge opp status på innkjøpsordre

Overvåke leveranser

Lagerprosesser

Lagerstyringen gir deg full kontroll over beholdning og leverandører. Dette omfatter automatiske bestillinger når beholdningen er lav, med mulighet for å velge om det skal leveres fra lager eller direkte fra leverandør.

Varer i varekatalogen kan enten defineres som lagervare eller en vare som skal bestilles fra leverandør, når den skal bestilles.

Automatisk generering av lagertransaksjoner gir full kontroll over varebeholdningen, inkludert ventetransaksjoner for reservasjoner og «i bestilling».