Proplan valgte POB G6 – Et valg for framtiden

Hos Proplan føler de seg godt forberedt på framtiden med POB G6. De har fått en ITIL-basert Service Management-løsning proppfull av muligheter.

Proplan tilbyr egen utviklede timefangst- og oljeserviceløsninger, i tillegg er de platinum forhandler av Visma sine ERP-systemer og Huldt&Lillevik sine lønnssystemer. Med så mange software løsninger distribuert til et bredt spekter av store og små kunder, og med over 30 000 registrerte kontaktpersoner i sakssystemet, blir det viktig at alt er oppe og kjører til en hver tid.

Servicedesken er selve hjertet i denne operasjonen, og hos Proplan holder POB G6 i dag tak i over 1 000 henvendelser i måneden.

  • Antall kunder og antall produkter vi supporterer er stort, og vi hadde vokst ut av det gamle systemet vi hadde, sier Einar Nonås, som er konsulent- og leveransedirektør i Proplan.

Når salgsavdelingen har gjort sitt, har han det overordnede ansvar for den delen av organisasjonen som forestår installasjon, konfigurering og driftsbistand ovenfor kundene.

  • Vi trengte et mer omfattende system. Med POB G6 har vi et system som løser den daglige operasjonen, men samtidig har et vell av muligheter vi kan dra nytte av framover, sier han.

Masse funksjonalitet

Det eneste vanskelige med å komme i gang med POB var å komme fra et system med mye mindre funksjonalitet. Økt funksjonsrikdom betyr flere valgmuligheter, og Proplan valgte å starte forsiktig og la organisasjonen modnes i takt med økt funksjonalitet over tid.

Nonås har et konkret eksempel på hvordan ny funksjonalitet skaper ringvirkninger som krever modning.

– I dag har vi ett servicenivå per produkt, så det holder for saksbehandler å vite hvilket produkt kunden kjører. Men med POB G6 kan vi i prinsippet differensiere ned på avtalenivå, sier Nonås.

Den åpenbare fordelen er at Proplan kan tilpasse seg forskjellige kundesegmenter bedre. Men dette er ikke et valg man tar under en installasjon. Organisasjonen må modnes.

– Vi har tatt de første småvalgene. Så vet vi at i løpet av de neste årene er det mange muligheter og faser vi ønsker å innføre.

Om Proplan

Proplan er et softwareselskap med 20 års erfaring som forhandler av markedsledende administrativ programvare og tilhørende konsulenttjenester. Vi tilbyr kompetanse og løsninger som forenkler viktige prosesser i bedriftene. Kompetansen er først og fremst knyttet til rådgivning, salg og implementering av egen utviklede systemer Proplan Time, Proplan Attføring og Proplan Insight. I tillegg til anerkjente software løsninger Visma og Huldt & Lillevik. Løsningene dekker alt innenfor regnskap, logistikk, time og prosjektstyring, CRM, lønn, personal, rapportering og analyse.

ITIL var viktig

En viktig grunn til at valget falt på Wendia og POB G6 var den gjennomførte støtten for ITIL. Proplan opplever at flere kunder stiller krav til at support skal utføres i henhold til standarden, og de ønsket en ITIL-forankring i sin Service Management løsning.

– Stadig flere forespørsler henviser til ITIL-begrepsapparatet, og jeg tror standarden bidrar til større presisjon i dialogen mellom kunde og leverandør, sier han.

– Det var viktig for oss at Wendia har bygget systemet rundt ITIL-prosessene.

Proplan har mange kunder som ikke krever ITIL, men ønsker å rendyrke sin leveransemodell i tråd med standarden. Her er POB G6 veldig i tråd med de prosessene Proplan ønsker å skape selv.

God prosess

Selve installasjonen gikk også greit, og bekreftet bildet av at leveringsevnen til Wendia de hadde hentet inn fra referansene.

– Systemet driftes hos Wendias partner Hatteland, og det hele ble satt i drift uten noen store saker. Det aller viktigste for oss var at dag til dag operasjonen gikk hele veien underveis. POB G6 har vært stabilt og bra, sier han.

– Vi var positive til både systemet og folkene i Wendia. De har levd opp til trackrecorden vi fikk på forhånd, sier Nonås.

– Nå er vi kommet godt i gang, og ser fram til å ta i bruk mer funksjonalitet i tiden som kommer.