POB tips: Få oversikt over uleste e-poster

Når man jobber med incidents, problems og changes, kan det være vanskelig å få oversikt over alle e-poster kunden sender i forbindelse med en bestemt sak.

En e-post uten referanse skaper en ny sak, men hvis e-posten er et svar på en melding fra POB G6 kan den ikke sees i ditt skjermbilde. For å se e-posten må du gå gjennom dine saker for å se om en ny e-post er motatt.

For å holde deg selv løpende oppdatert, kan du opprette en virtuell kolonne som du legger til din oversiktsliste. Der kan du se om det har kommet nye e-poster knyttet til saken.

 Få dokumentasjon og sett opp selv i POB.

Medlemmer i PUG kan lese mer om dette tipset og andre tips på hjemmesidene.