POB G6 i Bluegarden – den nye bærebjelken

Bluegarden bruker POB i alle ledd av organisasjonen:
For å registrere kundehenvendelser, sikre oppfølging i henhold til avtaler, og sørge for riktig avregning.
POB G6 har gitt bruken et nytt løft.

Bluegarden har brukt Service Management-systemet POB (Point of Business) fra Wendia siden 2006, og har lang erfaring med å skape kundeverdi med systemet. Opp gjennom årene har POB utviklet seg til å bli et nav for kundebehandling, implementert gjennom hele organisasjonen.

– Det startet med første linje, men i dag brukes POB også av andre og tredje linje. Systemet hjelper oss med å sikre kontroll på alle henvendelser og gir god styringsinformasjon, sier seniorkonsulent John Sørum, som er systemeier av POB i Bluegarden.

– Med G6 har vi gått inn i en ny verden. Det er store forbedringer på brukergrensesnittet og vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra brukerne, sier han. Vi har fått et helt nytt system.

Omfattende bruk

POB har over tid utviklet seg til å bli svært sentral i Bluegardens virksomhet. Bluegarden leverer systemer og tjenester for lønn og personal til sine kunder, og POB holder orden på alle SLA-er og avtaler for kundebehandlerne.

Dersom en frist er i ferd med å gå ut, skrus det på varsler slik at fristen kan overholdes. Med POB i bruk gjennom alle ledd i organisasjonen, har systemet blitt en viktig brikke for å kunne gi god kundebehandling.

Siden Bluegarden også bruker timeregistrering i POB, kan tidsforbruket i organisasjonen knyttes direkte til sak. Det gir noen klare fordeler:

– Det lar oss gjøre riktig avregning mot kunden, vi kan analysere tidsbruken på ulike sakstyper og analysere egen lønnsomhet, sier Sørum.

Ny giv med G6

I starten av 2015 var Bluegarden på lufta med POB G6. Selv om fordelen med den nye versjonen er mange, handler G6 først og fremst om et tidsriktig og forbedret brukergrensesnitt for Bluegarden.

Nå kan systemet enklere tilpasses den enkelte saksbehandlers behov, slik at bruken blir mer intuitiv og enkel. Det er særlig viktig for de som ikke har POB som sitt primære arbeidsverktøy. Vi opplever at holdningene til bruk av systemet har endret seg og at opplæring av nyansatte har blitt enklere.

– Vi har fått bedre dashboards og monitorer som brukes til både rapportering, kontrakts- og kundeoppfølging samt bedre oversikt over historiske data. En sterkere integrasjon med utviklingsverktøyet TFS (Team Foundation Server) har også vært en viktig suksessfaktor med POB G6, sier Sørum.

Kunden er viktigst

I sentrum for alt arbeidet med POB er likevel fokuset på å skape verdi for Bluegardens kunder. Siden systemet var så sentralt, ble det viktig å kvalitetssikre alle skritt i oppgraderingen til G6.

Kundene kan følge med selv gjennom selvbetjeningsportalen på web. Her har de oversikt over alle henvendelser. – Kunden er viktigst for oss, og POB hjelper oss med å innfri kontraktfestede avtaler.

– Selvbetjeningsportalen gjør oss transparente på godt og vondt. Hvis det er noe vi ikke klarer å levere til tiden, vil det synes godt for kunden. Det gir oss et ekstra incentiv til å levere, avslutter Sørum.

Om Bluegarden

Bluegarden er Skandinavias ledende leverandør av programvare, tjenester og rådgiving innen lønn og personal og leverer selvbetjeningsløsninger for rekruttering, kompetanseutvikling, refusjon, tidsregistrering, arbeidsplanlegging, pensjon og opplæring.

POB-moduler som brukes i Bluegarden

  • Service Desk Management
  • Configuration and Asset Management
  • Service Level Management
  • Resource Management