NetNordic vokser med POB G6 – POB er navet i den daglige operasjonen

NetNordic er systemintegrator for samhandlings- og nettverksløsninger, og har opplevd en eventyrlig vekst. POB er hjertet i den daglige operasjonen, og med nye POB G6 er selskapet klar for mer vekst.

Siden starten i 2001 har NetNordic vokst til å bli et nordisk selskap med omsetning på cirka 300 millioner kroner, og 80 operatører og 500 offentlige og private virksomheter på kundelisten. Wendias Point of Business (POB) ble allerede i 2006 valgt som Service Management-verktøy. Ved siden av veksten i omsetning, forteller også antall POB-brukere noe om veksten. NetNordic har gått fra å ha seks brukere i 2006 til over 70 i dag.

Ola-Petter Karlsrud, er direktør for operations i NetNordic Norge, og han forklarer hvorfor POB har vært så viktig på denne veien for NetNordic.

– POB holder track på alt vi gjør overfor kunder, og er en viktig støttespiller i den daglige driften. Vi skal i prinsippet ikke gjøre noe arbeid uten at det er dokumentert i POB.

– Mantraet er: Ingen sak i POB – ingen jobb, forklarer han.

Grunnen er enkel. Når POB er oppdatert leverer systemet verdi til hele organisasjonen, alt fra nøkkeltall til ledelsen, til praktisk informasjon til teknikere på jobb.

Presisjon i leveransene

Det viktigste er likevel verdien POB leverer i kunderelasjonen. Samme hva slags hendelse som oppstår hos en kunde, er den konkrete avtalen tilgjengelig i alle organisasjonsledd.

– Siden avtalene ligger i systemet, er alle forpliktelser knyttet til en kunde tydelig for alle involverte. POB er et verktøy for å skape forutsigbarhet og presisjon i leveransene våre, sier Karlsrud.

Systemet sier selv ifra når frister er i ferd med å utløpe, og det er klart for alle involverte hva alle har gjort.

– Med POB trenger vi ikke å bekymre oss for at Per ikke vet hva Ole har gjort i en sak, fordi alt som gjøres er dokumentert i POB. Det er viktig i en kundesituasjon, så man slipper at den samme tingen må forklares flere ganger.

NetNordic

Selskapet har mer enn 80 operatører og 500 bedrifter og offentlige etater på kundelisten, og omsetter for om lag 300 millioner kroner årlig. Selskapet har 115 ansatte i Norden, fordelt på datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

NetNordic sitt Network Operation Center (NOC) er del av NetNordic 365 tjenesteportefølje og dekker kunders SLA på døgnbasis 24/7/365.

Opprettholder faktureringsgrad

Med POB G6 kommer også bedre web-tilgang, som øker tilgjengeligheten for teknikere på farten. Det gir bedre tilgang til informasjon for tekniker, og bidrar til at faktureringsgraden ikke synker som følge av at noen glemmer å føre alle timer.

– Tekniker fører timer på kunde, og det er enkelt å følge opp at timer som blir produsert også blir fakturert. Vi har en integrasjon med faktureringssystemet som gjør det enkelt å fakturere fra POB, sier Tore Brønnum, som er teknisk ansvarlig for POB-installasjonen hos NetNordic.

– POB er et sentralt verktøy for vår dokumentasjon overfor kundene, slik at ikke bare leveransene, men også fakturaene blir riktige, sier han.

Viktige nøkkeltall

For et selskap i kraftig vekst er det avgjørende å ha en god forståelse av hvordan forretningen utvikler seg til en hver tid. Her har POB spilt en viktig rolle for NetNordic, en rolle som blir viktigere med G6.

– Vi henter sentrale nøkkeltall ut av POB. Vi kan ta ut statistikker på blant annet responstider, timeforbruk, på alle nivåer og integrere mot nøkkeltall for regnskap, sier Brønnum.

Med G6 planlegger NetNordic å ta i bruk enklere rapporteringsmulighet og mulighet for dokumentasjon til både intern og ekstern bruk. Det gir bedre dokumentasjon overfor kunder, og enklere tilgang til nøkkeltall og styringsparametere.

– POB dekker styringsbehovet for et selskap i vekst. Nå gleder vi oss til å ta i bruk de nye mulighetene i G6 i større grad, sier Brønnum.