pobg6-kurs
KursVarighetDatoer 2020
Kurs for POB-systemadministratorer/Superbrukere
POB G6 Enterprise Manager (EM) - Grunnkurs2 dagerKontakt Wendia Norge
POB G6 Enterprise Manager (EM) - Fordypningskurs3 dagerKontakt Wendia Norge
POB G6 Internrapportering2 dagerKontakt Wendia Norge
POB G6 Selvbetjeningsportal (SSP) - Grunnkurs1 dagKontakt Wendia Norge
POB G6 Selvbetjeningsportal (SSP) - Fordypningskurs1 dagKontakt Wendia Norge
Temakurs: Drift av POB1 dagKontakt Wendia Norge
Temakurs: POB KPI Explorer / Utforsker1 dagKontakt Wendia Norge
Temakurs: POB Søking og oppsett av filtre1/2 dagKontakt Wendia Norge
Temakurs: Introduksjon til POB PCM1 dagKontakt Wendia Norge
Temakurs: Dataloads1 dagKontakt Wendia Norge
Temakurs: POB Gruppe-administrator-kurs1/2 dagKontakt Wendia Norge
Temakurs: POB Administrator grunndata1 dagKontakt Wendia Norge
Temakurs: Import og eksport av data1/2 dagKontakt Wendia Norge
Temakurs: POB Knowledge Management1/2 dagKontakt Wendia Norge
Temakurs: Introduksjon til CAM1 dagKontakt Wendia Norge

Minimum 4 personer, maximum 10 personer på kursene.
Rabatt for flere enn 1 deltaker pr firma: kr 500,- for deltaker nr. 2 og utover på samme kurs.

Alle priser er i NOK og ekskl. mva.

Bindende påmelding: Senest 14 dager før kursstart.

Wendia forbeholder seg retten til å avlyse planlagte kurs inntil 7 dager før kursdato, dersom færre enn 4 deltakere er påmeldt det enkelte kurs.

Kurssted: Olaf Helsets vei 6, 0694 Oslo

Kursdagene varer fra 09:00 til 16:00.
Halvdagskurs fra 09:00 til 12:00

De samme kursene kan også tilbys som bedriftsinterne kurs. Pris pr. dag for inntil 10 deltakere er kr 25.000,-. (Reise og opphold for kursleder kommer i tillegg.) Kurset gjennomføres på kundens maskiner i kundens lokaler og på kundens POB-database.

 

Lunch er inkludert i 1-dagskurs. Kaffe og drikke på alle Wendias kurs.

 

Fyll ut web form for påmelding

Eller

Logg inn i selvbetjeningsportalen «POB-hjelp»

 
POB G6 Enterprise Manager (EM) – Grunnkurs

Formålet med kurset

 • Å gi POB-systemadministrator hos kunde innblikk i hvilke muligheter som finnes i verktøyet for å kunne tilpasse POB til egen organisasjon
 • Å gi POB-systemadministrator nok kunnskap til å kunne foreta enkelte endringer etter kurset, og å være i stand til å drifte POB på en bedre måte.

Bakgrunnskunnskaper

 • Bakgrunnskunnskaper for kurset er at du enten er POB-systemadministrator i tidligere versjoner av POB, eller at du kjenner godt til bruken av POB i egen organisasjon.

 

KURSINNHOLD

Enterprise Manager (EM) – Oversikt

 • Moduler, vinduer, tabeller – overordnet struktur i Enterprise Manager (EM)
 • Egenskaper på vinduer og felter
 • Egenskaper på tabeller og kolonner

Enterprise Manager (EM) – Tilgang for brukere

 • Sikkerhetsroller, brukergrupper, brukere
 • Menyer

POB AS Log

 • Viser hva som logges hvor

POB Dataload

 • Hvordan laste data inn til tabeller i POB fra andre kilder (eks. Excel-fil)

Recycle Bin

 • Gjenfinne slettede data

Triggere og hendelser

 • E-post / Meldinger
 • Historikk
 • Eskalering

Window properites (vindu-oppsett)

 • Tabulator-rekkefølge i et vindu med overgang til en folder
 • Folder-rekkefølge i et vindu
 • Stenge felter i et vindu

Search views (listbokser, søk) og søking generelt i vinduer

 • Sub views / Search views, globale og for gruppe
 • Sett søkemåte (eks. begynner med, inneholder etc)
 • Sette opp søkefiltre, lagre og distribuere til andre brukere
POB G6 Enterprise Manager (EM) – Fordypningskurs

Formålet med kurset

 • Å gi POB-systemadministrator hos kunde innblikk i hvilke muligheter som finnes i verktøyet for å kunne gjøre avansert bruk av POB for egen organisasjon.
 • Å gi POB-systemadministrator økt kunnskap i Enterprise Manager (EM) til å selv kunne foreta endringer etter kurset, og å være i stand til å drifte POB på en bedre måte.

Bakgrunnskunnskaper

 • Bakgrunnskunnskaper for kurset er at du har god kunnskap om POB generelt og om POB Enterprise Manager (EM). Enterprise Manager (EM) – Grunnkurs bør være gjennomgått. Det er en fordel med SQL/database/programmerings-kompetanse, men ikke et krav.

KURSINNHOLD

Enterprise Manager (EM) – Overordnet

 • Vinduer og tabeller – sentrale funksjoner
 • Sikkerhet – Bedriftsparametere og sikkerhetsroller

Tilpasse vinduer i POB

 • Opprette nye felt i POB – Virtuelle felt
 • Opprette en egen folder i vinduet med aktuelle felter
 • Opprette nytt overview, «Min Side»

Triggers, Actions og Conditions

 • Data action – Hvordan få flere ting til å skje samtidig / automatisk
 • History action – Sette opp historikk-linjer
 • Message action – Meldinger og e-post-maler som skal understøtte automatikk
 • Program action – Starte et annet program / bat-fil fra POB
 • Time Limit action – Sette opp flere eskaleringspunkter
 • Validation action – Sette opp egne regler for data-kontroll som understøtter prosessene

PQL / HQL i e-post-maler og filtre

 • Avanserte e-post-maler
 • Avanserte filtre på lister

Smart tilleggsfunksjonalitet i POB

 • Templates
 • Masse-vedlikehold

Drift av POB 

 • POB AS Log / POB Services
 • Patching av POB, Release Notes og Agile Notes
 • «Min Side» for POB Administrator
 • POB-Hjelp – Hvordan spore feilsituasjoner
POB G6 Internrapportering

Formålet med kurset

 • Å gi superbrukere grunnleggende innføring i hvordan sette opp POB G6 internrapportering (bla. basert på Microsoft Reporting Services) og hvordan bruke generell søking og filtrering i skjermbilder.

Bakgrunnskunnskaper

 • Bakgrunnskunnskaper for kurset er at du har gått Enterprise Manager (EM) – Grunnkurs, og at du kjenner godt til bruken av POB i egen organisasjon.

 

KURSINNHOLD

Point of Business (POB)

Definere lister i Enterprise Manager (EM)

 • Lagring og bruk av flere søk og filtrere ut data

 Definere POB KPI-utforskere

 • for bruk via meny
 • for bruk i «Min side»

Sette opp nye rapporter i POB 

Tilgjengeliggjøre rapport for brukere 

Eksport av data

POB G6 Selvbetjeningsportal (SSP) – Grunnkurs

Formålet med kurset

 • Å gi POB-systemadministrator hos kunde grunnleggende innføring i hvordan man setter opp POB G6 Self Service Portal (SSP) / selvbetjeningsportal for innmelding av saker, rapportering, søking og linker.

Bakgrunnskunnskaper

 • Bakgrunnskunnskaper for kurset er at man har god kunnskap om POB generelt og om POB Enterprise Manager (EM). Det er en fordel å ha gjennomgått Enterprise Manager (EM) – Grunnkurs.

 

KURSINNHOLD

Enkel design

 • Legge inn logo
 • Tilpasse farger
 • Bokser (rammer for Web-forms) med bilder
 • Endre menyvalg
 • Endre tekster

Definere WEB forms (skjemaer for innmelding)

Rapportering

 • Tilpasse lister over saker (mine saker / min organisasjons saker)
 • Legge ut en utforsker til kunden
POB G6 Selvbetjeningsportal (SSP) – Fordypningskurs

Formålet med kurset

 • Å gi POB-systemadministrator hos kunde utdypende kunnskap i hvordan man setter opp POB G6 Self Service Portal (SSP) / selvbetjeningsportal for innmelding av saker, rapportering, søking og linker.

Bakgrunnskunnskaper

 • Bakgrunnskunnskaper for kurset er at man har god kunnskap om POB generelt og om POB Enterprise Manager (EM), og at man har gjennomgått kursene Enterprise Manager (EM) – Grunnkurs og Selvbetjeningsportal (SSP) – Grunnkurs.

 

KURSINNHOLD

Settinger for kontaktperson for SSP

Styre tilgang for brukerne i SSP

Avanserte filtre

Generell bruk av CSS

 • Bruk av spesiell CSS på webskjema
 • Bruk av CSS for POB-felter

Legge opp menyvalg og Min Side i SSP

Crystal Reports / POB Datamodell

Formålet for kurset

 • Å gi superbrukere grunnleggende innføring i hvordan sette opp enkle rapporter ved hjelp av Crystal Reports og hvordan implementere de i POB.

KURSINNHOLD

POB datamodell

 • Gjennomgang av POB datamodell

POB Enterprise Manager (EM)

 • Hvordan finne navn i datamodellen på tabeller og feltnavn i et vindu i POB.

Utvikle rapport

 • Finne tabeller som skal med i rapporten
 • Linke sammen tabellene
 • Gruppere
 • Summere
 • Selektere
 • Beregne
 • Grafikk

Implementere rapport i POB (EM)

 • Og tilgjengeliggjøre rapporter for brukere
Tjenestekatalog – grunnkurs (1 dag)

Formålet for kurset Dette er et grunnleggende kurs med fokus på hvilken rolle en Tjenestekatalog har i dagens ITIL / Service Management verden, og gir grunnlag for å beslutte en videre fokusering på Tjenestekatalog i egen virksomhet. Vi går gjennom Tjenestekatalogens rolle, hvem den henvender seg til, og hvordan vi kan bruke denne i daglig arbeid.Men Tjenestekatalogen er mer enn en liste av tjenester, og vi går her inn på hvordan tjenestekatalogen blir en nøkkel for å lykkes med mange andre utfordringer i en moderne virksomhet. Intoduksjon til Tjenestekatalogen

 • Hva er Tjenestekatalogen?
 • Hvorfor er den viktig?
 • Hvem er målgruppene?

Hva kan Tjenestekatalogen brukes til?

 • Sentral informasjonskilde
 • Tjenestekatalog vs SLA
 • Tjenestekatalog vs CMDB / CMS
 • Tjenestekatalog vs SelfService portal
 • Tjenestekatalog og Cloud

Bygge en Tjenestekatalog

 • Tjenestestruktur og tjeneste familier
 • Tjenestebeskrivelser
 • Hvor starter vi?

Vedlikehold av Tjenestekatalogen

 • Vedlikehold av tjenester
 • Vedlikehold av Tjenestekatalogen
 • Roller og ansvar
 • Samhandling

Porteføljestyring og forbedringer

 • Service Pipeline – hva er det?
 • Introduksjon til porteføljestyring
 • Tjenestekatalog og kontinuerlige forbedringer
Tjenestekatalog – videregående (3 dager)

Formålet for kurset: Kurset er en fortsettelse av grunnkurset, og gir 2 dagers praktisk rettet gjennomgang samt 1 dags praktiske øvelser i POB. Kurset skal etablere forståelse for sammenhengene mellom Tjenestekatalogen og andre sentrale elementer i ITIL, så som CMDB, Service Level Agreements samt styring av tjenester. Her er det lagt inn mye praktiske eksempler som deltakerne vil kunne gjenbruke i egen organisasjon. Kursinnhold Hva er strategien og planen for en Tjenestekatalog?

 • Hva skal vi bruke den til?
 • Interessentanalyse – hvorfor det?
 • Gjennomføringsevnen og ambisjonene – perfect match?
 • Kritiske suksessfaktorer

Tjenestekatalog strukturen

 • Tjenestetyper / tjenestefamilier
 • Kartlegging av tjenester
 • Hvem bruker hvilke tjenester?
 • IT tjenester kontra andre tjenester
 • Tjenester, varer, ytelser
 • Roller og ansvar

Tjenestebeskrivelser

 • Hva bør de inneholde
 • Tjenesteopsjoner
 • Kvalitetskriterier
 • Hvor starter vi?

Tjenestekatalogen og SLA

 • SLA strukturer i praksis
 • Etablere et konsistent SLA rammeverk
 • Bruk av Tjenestekatalogen ved utvikling av SLA
 • Hvordan forankre SLA i verktøyet og i organisasjonen
 • Hvordan bruke SLA og Tjeneste som styringsparametre i løpende produksjon

Tjenestekatalogen og CMDB/CMS

 • Interessentene til en CMDB/CMS – krav til løsningen
 • En Tjenestefokusert CMDB/CMS – hva er det?
 • Service Breakdown Structures – et viktig verktøy for å lykkes
 • CMDB/CMS strategi, policy, mål
 • Configplanen – hva skal vi med den?
 • Praktiske hint og tips

Tjeneste porteføljestyring i praksis

 • Styring av en enkelt tjeneste
 • Styring av tjeneste porteføljen
 • Roller og ansvar
 • Informasjonsflyt og samhandling
 • Kontinuerlige forbedringer – hvor passer det inn

 

Tjenestekatalog og CMDB i POB (dag 3) Kurs i POB moduler CAM og SLM. Alle detaljer i modulene blir ikke gjennomgått denne dag. Kurset er ment som en inroduksjon til oppbygging av tjenestekatalog og CMDB for at brukeren skal forstå hvordan POB kan understøtte disse elementer. For nærmere informasjon – se Wendias standard dokumentasjon over disse moduler. CAM – Configuration & Asset Management

 • Grunndata -Bygge opp Configuration Item typer med lovlige relasjoner
 • Registrere Configuration Items (CI)
 • Legge inn relasjoner mellom CIs

SLM – Service Level Management

 • Grunndata
  • Servicenivå – Servicetider og kalender
  • Prioriteter/omfang/viktighet
 • Servicekatalog /Service Portfolio
 • Kontrakter med kunden
  • SLAer i kontrakt med kunden

POB SDM- Service Desk Management

 • Registrere Incident/Problem/Service Request
 • mot data fra CAM/SLM –modulen
  • Se hvordan tidsfrister blir utregnet
  • Bruk av oppslag mot konfigurasjon i CMDB
  • Bruk av CI-1 kontra CI-2
  • Se hvordan historikk bygges opp på CI

POB PCM- Project & Change Management

 • Registrere Endringsordre
  • fra en RFC/sak og knytte til mange CIs fra CMDB
  • Se hvordan historikk bygges opp på CI

Drift av POB

(kursholder: Arne JW Kolstø)

For å sikre en stabil og forutseende god drift av POB, er det viktig at POB-administratorer kjenner til hvilken kunnskap POB gir om status.
Samtidig er det viktig i kommunikasjon med Wendia å kunne gjenskape situasjoner, og gi en god beskrivelse av problemstillinger man kommer opp i.
Her vil du også få vite hvordan du selv kan få tilgang til å patche POB.

Hvem kan delta:

 • Bruker med god kjennskap til POB administrasjon(Enterprise Manager)
 • Brukere med generell driftskompetanse
 • Brukere som har gjennomført POB Enterprise Management grunnkurs

POB KPI Explorer / Utforsker

(kursholder: Hege Moberget)

POB i din organisasjon inneholder etter hvert en mengde med data. Data du kan trekke ut og nyttiggjøre deg ved hjelp av POB sitt eget KPI-verktøy.
Det er alltid lurt å være oppdatert på muligheten for å gi brukere og ledere en bedre og mer oversiktlig POB-hverdag.

Kurset vil gi tilgang til å arbeide PC for å teste ut ferdigdefinerte KPIs.

Hvem kan delta:

 • Generell POB-kunnskap, passer for alle som ønsker å analysere og bruke data fra POB
 • Saksbehandlere
 • Ledere
 • POB-administratorer

POB Søking og oppsett av filtre

(kursholder: Hege Moberget)

Søkefunksonene i POB er en meget sterke og fleksible. Det er alltid lurt å være oppdatert på muligheten for å gi brukere en bedre og mer oversiktlig POB-hverdag.

Kurset vil gi tilgang til å arbeide PC for å teste ut ferdigdefinert oppsett.

Hvem kan delta:

 • Generell POB-kunnskap, passer for alle som ønsker å analysere og bruke data fra POB
 • Saksbehandlere
 • Ledere
 • POB-administratorer

Introduksjon til POB PCM

(kursholder: Hege Moberget)

Flere og flere er ute etter smarte måter å arbeide på. Ved å ta i bruk arbeidsflytmodulen i POB (PCM) kan dette understøtte ønske om automasjon, kvalitetssikring samt ressursadministrasjon.
Delta på 1 dags introduksjonskurs og se Wendia introduserer hva POB kan tilføre din virksomhet.

Hvem kan delta

 • Det er en fordel med generell POB-kunnskap. Kurset passer både for saksbehandlere
 • POB-administratorer administratorer,
 • Change og release managers
 • Request Managers

Dataloads

(kursholder: Arne JW Kolstø)

Automasjon er stikkord også når du skal utnytte POB for å importere data fra andre kilder eller for at POB selv skal oppdatere seg. Dataload kan du bruke som engangsoppdatering eller rydding, eller satt opp periodisk batchvis oppdatering.
Dataload kan også automatisere rutiner i andre verktøy du har i din organisasjon.

Hvem kan delta:

 • Bruker med god kjennskap til POB administrasjon(Enterprise Manager)
 • Brukere som har gjennomført POB Enterprise Management grunnkurs

POB Gruppe-administrator- kurs

(kursholder: Hege Moberget)

POB brukes etter hvert av flere avdelinger i en og samme organisasjon. Selv om sentral POB-administrator tilpasser funksjoner til alle brukere, er det ofte ønske om at en avdeling kan ha sine egne administratorer. Disse vil kunne tilrettelegge daglige ønsker for egne brukere.

Kurset vil gi tilgang til å arbeide på PC for å gjøre endringer i POB.

Hvem kan delta

 • POB saksbehandlere med god kjennskap til bruk av POB på forhånd
 • POB-brukere som har planer om å bli POB-gruppeadministrator
 • POB-administratorer

POB Administrator grunndata

(kursholder: Hege Moberget)

Det man ikke gjør hver dag, har man lett for å glemme. POB administratorer ønsker noen ganger å få en repetisjon av muligheter som ligger i POB grunndata-oppsett. Flere ønsker kanskje også å fordele arbeidsoppgaver med POB-kollegaer.

Kurset vil gi tilgang til å arbeide på PC for å gjøre endringer i grunndata.

Hvem kan delta

 • God kjennskap til bruk av POB på forhånd
 • POB-brukere som har planer om å bli POB-administrator
 • POB-administratorer som føler seg litt «rustne» i oppsett av grunndata

Import og eksport av data

(kursholder: Atle Nilssen)

Endringer som utføres i POB testmiljø kan overføres via funksjoner i Enterprise Manager (EM) til et annet miljø. Dette er et kraftig verktøy som passer for de som ofte har endringer i sentralt oppsett av POB for sine brukere.

Hvem kan delta

 • POB administrator som har gjennomført POB EM grunnkurs som et minimum og som arbeider i EM ukentlig.

POB Knowledge Management

(kursholder: Atle Nilssen)

POB i din organisasjon inneholder etter hvert en mengde med data. Data du kan trekke ut og nyttiggjøre deg ved hjelp av POB sine Knowledge /kunnskapsfunksjoner.
Det er alltid lurt å være oppdatert på muligheten for å gi brukere, ledere og kunder en bedre og mer oversiktlig POB-hverdag.
Wendia tar deg gjennom disse muligheter slik at du kan vurdere å ta disse i bruk.

Hvem kan delta:

 • Brukere med generell POB-kunnskap
 • Saksbehandlere
 • Ledere
 • POB-administratorer

Introduksjon til CAM

(kursholder: Atle Nilssen)

Alle arbeider for tiden med å komme i gang med området CMDB / Configuration.

Hvilket nivå skal man legge til grunn for detaljene? Hva er lurt å tenke på – først og sist? Hvilke muligheter gir POB sin CAM-modul?

Delta på 1 dags introduksjonskurs og se Wendia gjennomgå hva POB kan tilføre din virksomhet.

Hvem kan delta

 • Alle interessenter, ingen spesiell forkunnskap i POB.

Ny POB release

(kursholder: Atle Nilssen)

POB 1.8. er nå klar for å ta i bruk.

Wendia holder introduksjon til hva som er nytt i denne release av POB.

Delta på Wendias 2-timers Webinar.