Produktfordeler

Integrasjon til eksisterende miljø

Wendia kjenner til behovet for integrasjon med eksisterende løsninger og løsninger under utvikling i ditt miljø. Helt fra start har Wendia utviklet vår Service Management Software med komplett integrasjon i tankene. For å unngå informasjonsbegrensning og for å sikre flyt av informasjon – for jevn samhandling og optimaliserte og automatiserte prosesser på tvers av alle systemer.