Atea fikk bedre cash-flow med POB

Atea fikk bedre cash-flow med POB

Atea skiftet ut Remedy med POB for å få et system som var enklere og raskere å bruke for konsulentene, samtidig som tett integrasjon med SAP sikret at riktige fakturaer kom raskere til kundene.

Atea er en av landets ledende systemintegratorer, derfor betyr forskjeller i støttesystemene en hel del. Da konsulentene til Atea måtte forholde seg til både Remedy og til SAP, medførte det ekstraarbeid, som det lønte seg å fjerne. Løsningen ble POB, som korter ned saksbehandlingen samtidig som det er enklere å bruke.

– POB er enklere og mer intuitivt enn det Remedy var, sier Ole-Johan Garli i Atea.

– Wendia er en liten og dedikert organisasjon som evner å snu seg etter våre behov. Vi opplever å få dekket våre ønsker godt av Wendia som leverandør og partner, sier han.

SAP-integrasjon

En av de aller største fordelene Atea opplever med POB er integrasjonen med ERP-systemet SAP. Konsulentene hos Atea registrerer alle timene i et ukeskjema, som danner grunnlag for fakturaen som genereres i SAP.

Men timer kan ikke registreres vilkårlig for at de skal være fakturerbare. Avtaler som ligger i SAP regulerer hvilke typer timer som kan føres på hvilke avtaler, så når POB har tilgang til avtalestrukturen, føres timer riktig med en gang i ERP-systemet.

Integrasjonen mellom POB og SAP gjøres ved hjelp av Web Services, slik at validering kan foretas direkte fra skjermbildene i POB.

– SAP-integrasjonen er viktig fordi feiltransaksjoner er tidkrevende, samtidig som det forsinker selve faktureringen av oppdraget, sier Garli.

Penger på bok

Med integrasjon mot SAP, luker man ut feilkilder i fakturaen tidlig, så man får ut riktig faktura tidligere.

Her er matematikken enkel; Raskere faktura ut betyr raskere penger inn. Så snart en jobb er ferdig utført, vil raskere fakturering bety raskere innbetalinger også. Hvis virksomheten bare er stor nok, kan effekten merkes på bunnlinja.

– Effektivitetsmålet har vært å øke hastigheten på utfakturering.

Selv om vi ikke har gjort konkrete målinger i innkjøringsfasen, kan vi tydelig se at systemet gir høyere utfaktureringshastighet.

– Konsekvensen er bedrecash-flow, sier Garli.

– En annen effekt er at en konsulent kan løse ett oppdrag mer om dagen. Alt det som ligger rundt å gjøre jobben blir enklere, sier han.

Kundeweb

Det siste store prosjektet Atea har gjennomført med POB er å etablere en kundeweb, slik at kundene kan gjøre mer selvbetjening. Atea har store kunder der det kan være snakk om flere hundre oppdragslinjer som kunden har behov for å følge opp mot sine egne prosesser.

Kundewebben har kommet på plass ganske nylig, og betydningen av å etablere den på en integrert måte er også en vesentlig faktor for Atea.

– At kundene kan sitte på en egen web som er integrert med løsningen gjør at våre systemer og prosesser belastes mindre.

Alternativet er at vi må trekke ut rapporter ukentlig på status og lignende. Kundeweben betyr bedre service til kunden samtidig som det belaster oss mindre, sier Garli.

ITIL

Atea jobber etter prinsippene i ITIL-standarden, og i den forbindelse passer det godt at Wendia og POB er framoverlente på det området.

– Løsningen bygger opp under ITIL i forhold til standardisering og effektivisering i verdikjeden. Der har vi som mange andre noen skritt å gå. For oss er det mer snakk om en opplæringsprosess og struktur for å få på plass ITIL, men det er viktig for oss at POB er der, sier Garli.

Fakta om ATEA

Selger systemintegrasjonsløsninger, produkter og tjenester til kunder, som er fordelt 60/40 mellom privat og offentlig. Her er noen sentrale nøkkeltall om selskapet:

  • 3000 Aktive kunder
  • 1000 ansatte
  • 3,6 mrd NOK i 2009 omsetning
  • 475 brukere på POB
  • 14 kontorer i fem regioner i Norge, fra Tromsø til Kristiansand
  • 60 prosent privat og 40 prosent offentlig