Kerstin Daun and Jørgen Østergaard, Founders

Det startet med to mennesker og en visjon …

Tim Berners-Lee, som jobbet med Robert Cailliau hos Cern, foreslo i 1990 et ‘hypertext’ system, som er den spede begynnelse av det internett vi kjenner i dag. Samtidig la Kerstin Daun og Jørgen Østergaard fundamentet til Wendia i Sveits.

På den tiden var også IT Service Management og ITIL i startgropen. Med denne bakgrunnen, bestemte de to som først møttes da de jobbet sammen for SAP, å starte deres eget firma. Deres mål var å utvikle et Service Management-verktøy med visjonen ‘Make Service Management Happen’.

og fortsetter å vokse som familie og team

I dag har vi et økende antall engasjerte medarbeidere som setter all sin energi og kreativitet inn for å betjene kunder og utvikle en kraftig og robust ledende IT inn i en vellykket og bærekraftig fremtid.

Wendia og kundene: Partnere

Brukerkonferanser, temadager, juleseminar, Golf Open, kundejulebord, juletrefelling, workshops og kurs er noen av de mange aktivitetene som Wendia har tilbudt sine kunder i 25 år. Noen av kundene har jobbet med Wendia i 20 år – langvarig og godt samarbeid.