Detail og distribution

Detail- og distributionsbranchen har længe været under forandring: Et ehandelsmarked i stadig vækst og brugen af moderne teknologi såsom smartphones og tablets til handel og betaling er en stor udfordring for branchen. Samtidigt oplever branchen også stor konkurrence. Individuelle konkurrencefordele opnås af IT, særligt indenfor kundeservice og kundeloyalitet – og her spiller selvbetjening og mobilbetaling en vigtig rolle.

Mål og vejledende principper for IT i detail- og distributionsbranchen:

 • Omkostningsbesparelser
 • Højere effektivitet
 • Kundefokus
 • Servicekvalitet
 • Procesoptimering og -automatisering
 • Forbedrede sikkerhedsstandarder
 • Innovative løsninger
 • Forbedret selvbetjening
 • Omfattende ehandelsfunktionalitet
 • Effektiv ressourceplanlægning
 • Effektiv lagerstyring

Med Wendias ITSM løsning POB kan IT understøtte forretningen med:

Omkostningsbesparelser med en lav TCO:

POB er kendetegnet ved lave udgifter til vedligehold, nemme tilpasninger uden brug af programmering og hurtige og enkle gør-det-selv opgraderinger, hvor alle tilpasninger automatisk føres med over i nye versioner.

Selvbetjeningsportal med integreret web shop funktionalitet:

Med Wendias rollebaserede Self Service Portal har slutbrugerne adgang til de services som IT tilbyder forskellige brugergrupper. Med de automatiserede processer, der ligger heri, mindskes presset på serviceorganisationen og servicekvaliteten forbedres.

KPI målinger og dashboards i realtid:

Dashboards giver bedre gennemsigtighed og giver beslutningstagere et godt overblik over vigtige key performance indicators, der kan danne grundlag for strategisk planlægning, realisering af besparelsespotentiale og professionel ledelse af organisationen.

Effektiv ressourceplanlægning

Med POB’s Resource & Time Management modul kan ressourcer optimeres, overflødige eller manglende kompentencer identificeres og flaskehalse undgås.

Automatiseret lagerstyring

Med POB’s Purchase & Inventory Management modul kan hele indkøbs- og lagerstyringen automatiseres og monitoreres.