Produktfordele

Integration til dit eksisterende miljø

Wendia ved hvor vigtigt det er at kunne integrere til andre løsninger i jeres miljø – eksisterende såvel som fremtidige. Vi har fra begyndelsen designet vores service management software med tanke på fuld integration. For at undgå informationssiloer og for at sikre et konsolideret flow af information – og for smidig interaktion og optimerede og automatiserede processer henover alle systemer.