Configuration & Asset Management

POB Configuration & Asset Management håndterer data i forbindelse med organisationens IT-komponenter, herunder versioner og indbyrdes relationer. Komponenter omfatter hardware, software og tilhørende dokumentation. Den multidimensionelle konfigurations-database (CMDB) kan rumme alle system management værktøjer og POB kan visuelt vise det totale konfigurationsmiljø.

 

Fordele for organisationen

benefits-organisation

 

Komplekse IT-infrastrukturer kræver en sikker configuration management med opdateret information, der tillader organisationen at kontrollere og overvåge organisationens aktiver, at planlægge finansielle investeringer, at gøre softwareopdateringer synlige, at reducere anvendelsen af uautoriseret software samt at reducere omkostningerne. POB understøtter organisationen i alle disse aspekter af configuration og asset management.

Fordele for brugeren

benefits-user

 

POB Configuration & Asset Management (CAM) modulet giver brugeren information om CI’s (Configuration Items), deres indbyrdes relationer samt dokumentation. Informationerne understøtter samtlige service management processer og er derfor meget relevant for support- og dispatchmedarbejdere, change managers og andre, der arbejder med virksomhedens aktiver. Detaljeret information kan anvendes til kontrol af tilgængelighed, servicekvalitet samt leverandører.

Kontrol over IT-infrastrukturen

benefits-advantage

 

Organisationer i dag har brug for kontrol over deres IT-infrastruktur og services for at være effektive. POB Configuration & Asset Management giver organisationen en logisk model af infrastrukturen, idet den identificerer, kontrollerer og vedligeholder organisationens CI’s.

Configuration Items

POB understøtter og vedligeholder detaljeret information om ethvert af organisationens aktiver og systemer. Det vedligeholder den komplette historik samt relation til specifikke kunder, placeringer samt kontaktinformationer. I POB kan man:

• Klassificere CI’s baseret på type

• Grafisk konfigurere og vise CI’s

• Arrangere “mange-til-mange” relationer mellem CI’s

• Levere, erstatte, flytte og opdatere CI’s

• Kopiere og vedligeholde standardkonfigurationer

• Integrere til værktøjer som MS SCCM, Zenworks, Enteo, Capa, HP Open View, Tivoli etc.

POB indeholder værktøjer til enkelt vedligehold af den centrale CMDB, hvorved en kontinuerlig opdatering sikres. Denne proces er med til at reducere omkostninger samt sikre at CMDB’en til stadighed er opdateret, og derigennem understøtter de øvrige service management moduler med aktuel og eksakt CMDB information.