Business Availabilty Monitor

POB Business Availability Monitoren er en stærk monitorløsning, der gør det muligt at finde fejl og identificere deres mulige følger for kunden. Dermed er det muligt at forhindre en enkelt fejl i at eskalere og derved påvirke en stor del af kunderne.

 

Fordele for organisationen

benefits-organisation

 

Business Availability Monitoren (BAM) er en løsning, der forhindrer en enkelt fejl i at eskalere voldsomt – og derved påvirke så stor en del af IT-systemet, at fejlen forvolder skade både i driften og i forholdet til kunderne. BAM-løsningen sikrer, at virksomheden altid bevarer overblikket, når der opstår en fejl i IT-services. Med dette værktøj kan kunden proaktivt opnå det han eller hun har brug for.

Fordele for brugeren

benefits-user


Med monitoren kan enhver bruger hurtigt og effektivt opdage alle fejl, straks de opstår, og evaluere de konsekvenser de måtte have for kunder og for infrastrukturen. Brugeren har kun behov for én enkelt monitor til at få et generelt overblik over hele IT-driften – i ét grafisk overskueligt vindue.

Effektiv fejlfinding

benefits-advantage

 

Jo mere kompleks en IT-struktur er, jo sværere er det for en virksomhed at bevare et godt overblik over de forretningsrelaterede konsekvenser af fejl. Med Business Availability Monitoren er det muligt at kombinere system- og forretningsprocesser, mens man med brug af færre ressourcer sikrer en effektiv fejlfinding og yder en service, hvor kunden knap bemærker systemnedbrud.

ROI til kundernes fordel
Monitorløsningen betyder, at det er meget lettere for virksomheden at leve op til de indgåede service level agreements. Ved systemnedbrud er det muligt at finde den optimale løsning, hvor virksomheden reagerer på en sådan måde, at kunden i mindst mulig grad berøres af nedbruddet – eller helst slet ikke når at opdage fejlen.
Ved et pludseligt uventet nedbrud sikrer løsningen, at fejlen rettes så hurtigt som muligt og at kunden holdes informeret.
Fordelene sat i perspektiv
Den unikke funktionalitet betyder, at virksomheden kan undgå ekstraudgifter i forbindelse med den IT-håndtering, der bliver stadigt mere omfattende i takt med, at IT-strukturen bliver stadigt mere kompliceret. Monitorløsningen gør det lettere at tildele opgaver og fuldføre dem. Uagtet antallet af anvendte IT-komponenter og platforme, vises alting stadig i én enkelt monitor. Dette sparer tid, ressourcer og arbejdskraft og gør kompleksiteten mere håndterbar. Det giver samtidig den sikkerhed, at virksomheden ikke taber penge som følge af systemnedbruddet